Huyện Hà Trung có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Hà Trung là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thanh Hóa. Huyện Hà Trung có 25 đơn vị hành chính, bao gồm 24 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Hà Trung
2 Xã Hà Long
3 Xã Hà Vinh
4 Xã Hà Bắc
5 Xã Hà Vân
6 Xã Hà Yên
7 Xã Hà Thanh
8 Xã Hà Giang
9 Xã Hà Dương
10 Xã Hà Phú
11 Xã Hà Phong
12 Xã Hà Ngọc
13 Xã Hà Ninh
14 Xã Hà Lâm
15 Xã Hà Sơn
16 Xã Hà Lĩnh
17 Xã Hà Đông
18 Xã Hà Tân
19 Xã Hà Tiến
20 Xã Hà Bình
21 Xã Hà Lai
22 Xã Hà Châu
23 Xã Hà Toại
24 Xã Hà Thái
25 Xã Hà Hải
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật