Huyện Gia Lộc có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Gia Lộc là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hải Dương. Huyện Gia Lộc có 23 đơn vị hành chính, bao gồm 22 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Gia Lộc
2 Xã Liên Hồng
3 Xã Thống Nhất
4 Xã Trùng Khánh
5 Xã Gia Xuyên
6 Xã Yết Kiêu
7 Xã Gia Hòa
8 Xã Phương Hưng
9 Xã Gia Tân
10 Xã Tân Tiến
11 Xã Gia Khánh
12 Xã Gia Lương
13 Xã Lê Lợi
14 Xã Toàn Thắng
15 Xã Hoàng Diệu
16 Xã Hồng Hưng
17 Xã Phạm Trấn
18 Xã Đoàn Thượng
19 Xã Thống Kênh
20 Xã Quang Minh
21 Xã Đồng Quang
22 Xã Nhật Tân
23 Xã Đức Xương
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật