Huyện Gia Lâm có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Gia Lâm là một Huyện trực thuộc Thành phố Hà Nội. Huyện Gia Lâm có 22 đơn vị hành chính, bao gồm 20 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Yên Viên
2 Xã Yên Thường
3 Xã Yên Viên
4 Xã Ninh Hiệp
5 Xã Đình Xuyên
6 Xã Dương Hà
7 Xã Phù Đổng
8 Xã Trung Mầu
9 Xã Lệ Chi
10 Xã Cổ Bi
11 Xã Đặng Xá
12 Xã Phú Thị
13 Xã Kim Sơn
14 Thị trấn Thị trấn Trâu Quỳ
15 Xã Dương Quang
16 Xã Dương Xá
17 Xã Đông Dư
18 Xã Đa Tốn
19 Xã Kiêu Kỵ
20 Xã Bát Tràng
21 Xã Kim Lan
22 Xã Văn Đức
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật