Huyện Ea Kar có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Ea Kar là một Huyện trực thuộc Tỉnh Đắk Lắk. Huyện Ea Kar có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 14 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Ea Kar
2 Thị trấn Thị trấn Ea Knốp
3 Xã Ea Sô
4 Xã Ea Sar
5 Xã Xuân Phú
6 Xã Cư Huê
7 Xã Ea Tih
8 Xã Ea Đar
9 Xã Ea Kmút
10 Xã Cư Ni
11 Xã Ea Păl
12 Xã Cư Prông
13 Xã Ea Ô
14 Xã Cư ELang
15 Xã Cư Bông
16 Xã Cư Jang
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật