Huyện Đức Cơ có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Đức Cơ là một Huyện trực thuộc Tỉnh Gia Lai. Huyện Đức Cơ có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 9 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Chư Ty
2 Xã Ia Dơk
3 Xã Ia Krêl
4 Xã Ia Din
5 Xã Ia Kla
6 Xã Ia Dom
7 Xã Ia Lang
8 Xã Ia Kriêng
9 Xã Ia Pnôn
10 Xã Ia Nan
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật