Huyện Đồng Hỷ có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Đồng Hỷ là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thái Nguyên. Huyện Đồng Hỷ có 18 đơn vị hành chính, bao gồm 15 Xã, 3 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Sông Cầu
2 Thị trấn Thị trấn Chùa Hang
3 Thị trấn Thị trấn Trại Cau
4 Xã Văn Lăng
5 Xã Tân Long
6 Xã Hòa Bình
7 Xã Quang Sơn
8 Xã Minh Lập
9 Xã Văn Hán
10 Xã Hóa Trung
11 Xã Khe Mo
12 Xã Cây Thị
13 Xã Hóa Thượng
14 Xã Hợp Tiến
15 Xã Linh Sơn
16 Xã Tân Lợi
17 Xã Nam Hòa
18 Xã Huống Thượng
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật