Huyện Đông Anh có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Đông Anh là một Huyện trực thuộc Thành phố Hà Nội. Huyện Đông Anh có 24 đơn vị hành chính, bao gồm 23 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Đông Anh
2 Xã Xuân Nộn
3 Xã Thuỵ Lâm
4 Xã Bắc Hồng
5 Xã Nguyên Khê
6 Xã Nam Hồng
7 Xã Tiên Dương
8 Xã Vân Hà
9 Xã Uy Nỗ
10 Xã Vân Nội
11 Xã Liên Hà
12 Xã Việt Hùng
13 Xã Kim Nỗ
14 Xã Kim Chung
15 Xã Dục Tú
16 Xã Đại Mạch
17 Xã Vĩnh Ngọc
18 Xã Cổ Loa
19 Xã Hải Bối
20 Xã Xuân Canh
21 Xã Võng La
22 Xã Tầm Xá
23 Xã Mai Lâm
24 Xã Đông Hội
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật