Huyện Điện Biên có bao nhiêu Xã

Huyện Điện Biên là một Huyện trực thuộc Tỉnh Điện Biên. Huyện Điện Biên có 25 đơn vị hành chính, bao gồm 25 Xã
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Nà Tấu
2 Xã Nà Nhạn
3 Xã Mường Pồn
4 Xã Thanh Nưa
5 Xã Hua Thanh
6 Xã Mường Phăng
7 Xã Pá Khoang
8 Xã Thanh Luông
9 Xã Thanh Hưng
10 Xã Thanh Xương
11 Xã Thanh Chăn
12 Xã Pa Thơm
13 Xã Thanh An
14 Xã Thanh Yên
15 Xã Noong Luống
16 Xã Noọng Hẹt
17 Xã Sam Mứn
18 Xã Pom Lót
19 Xã Núa Ngam
20 Xã Hẹ Muông
21 Xã Na Ư
22 Xã Mường Nhà
23 Xã Na Tông
24 Xã Mường Lói
25 Xã Phu Luông
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật