Huyện Đắk Glei có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Đắk Glei là một Huyện trực thuộc Tỉnh Kon Tum. Huyện Đắk Glei có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 11 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Đắk Glei
2 Xã Đắk Plô
3 Xã Đắk Man
4 Xã Đắk Nhoong
5 Xã Đắk Pék
6 Xã Đắk Choong
7 Xã Xốp
8 Xã Mường Hoong
9 Xã Ngọc Linh
10 Xã Đắk Long
11 Xã Đắk KRoong
12 Xã Đắk Môn
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật