Huyện Đa Krông có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Đa Krông là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Trị. Huyện Đa Krông có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Krông Klang
2 Xã Mò Ó
3 Xã Hướng Hiệp
4 Xã Đa Krông
5 Xã Triệu Nguyên
6 Xã Ba Lòng
7 Xã Hải Phúc
8 Xã Ba Nang
9 Xã Tà Long
10 Xã Húc Nghì
11 Xã A Vao
12 Xã Tà Rụt
13 Xã A Bung
14 Xã A Ngo
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật