Huyện Chương Mỹ có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Chương Mỹ là một Huyện trực thuộc Thành phố Hà Nội. Huyện Chương Mỹ có 32 đơn vị hành chính, bao gồm 30 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Chúc Sơn
2 Thị trấn Thị trấn Xuân Mai
3 Xã Phụng Châu
4 Xã Tiên Phương
5 Xã Đông Sơn
6 Xã Đông Phương Yên
7 Xã Phú Nghĩa
8 Xã Trường Yên
9 Xã Ngọc Hòa
10 Xã Thủy Xuân Tiên
11 Xã Thanh Bình
12 Xã Trung Hòa
13 Xã Đại Yên
14 Xã Thụy Hương
15 Xã Tốt Động
16 Xã Lam Điền
17 Xã Tân Tiến
18 Xã Nam Phương Tiến
19 Xã Hợp Đồng
20 Xã Hoàng Văn Thụ
21 Xã Hoàng Diệu
22 Xã Hữu Văn
23 Xã Quảng Bị
24 Xã Mỹ Lương
25 Xã Thượng Vực
26 Xã Hồng Phong
27 Xã Đồng Phú
28 Xã Trần Phú
29 Xã Văn Võ
30 Xã Đồng Lạc
31 Xã Hòa Chính
32 Xã Phú Nam An
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật