Huyện Chư Pưh có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Chư Pưh là một Huyện trực thuộc Tỉnh Gia Lai. Huyện Chư Pưh có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 8 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Nhơn Hoà
2 Xã Ia Hrú
3 Xã Ia Rong
4 Xã Ia Dreng
5 Xã Ia Hla
6 Xã Chư Don
7 Xã Ia Phang
8 Xã Ia Le
9 Xã Ia BLứ
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật