Huyện Chợ Đồn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Chợ Đồn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bắc Kạn. Huyện Chợ Đồn có 22 đơn vị hành chính, bao gồm 21 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Bằng Lũng
2 Xã Xuân Lạc
3 Xã Nam Cường
4 Xã Đồng Lạc
5 Xã Tân Lập
6 Xã Bản Thi
7 Xã Quảng Bạch
8 Xã Bằng Phúc
9 Xã Yên Thịnh
10 Xã Yên Thượng
11 Xã Phương Viên
12 Xã Ngọc Phái
13 Xã Rã Bản
14 Xã Đông Viên
15 Xã Lương Bằng
16 Xã Bằng Lãng
17 Xã Đại Sảo
18 Xã Nghĩa Tá
19 Xã Phong Huân
20 Xã Yên Mỹ
21 Xã Bình Trung
22 Xã Yên Nhuận
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật