Huyện Cẩm Xuyên có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Cẩm Xuyên là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hà Tĩnh. Huyện Cẩm Xuyên có 27 đơn vị hành chính, bao gồm 25 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Cẩm Xuyên
2 Thị trấn Thị trấn Thiên Cầm
3 Xã Cẩm Hòa
4 Xã Cẩm Dương
5 Xã Cẩm Bình
6 Xã Cẩm Yên
7 Xã Cẩm Vĩnh
8 Xã Cẩm Thành
9 Xã Cẩm Quang
10 Xã Cẩm Nam
11 Xã Cẩm Huy
12 Xã Cẩm Thạch
13 Xã Cẩm Nhượng
14 Xã Cẩm Thăng
15 Xã Cẩm Duệ
16 Xã Cẩm Phúc
17 Xã Cẩm Lĩnh
18 Xã Cẩm Quan
19 Xã Cẩm Hà
20 Xã Cẩm Lộc
21 Xã Cẩm Hưng
22 Xã Cẩm Thịnh
23 Xã Cẩm Mỹ
24 Xã Cẩm Trung
25 Xã Cẩm Sơn
26 Xã Cẩm Lạc
27 Xã Cẩm Minh
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật