Huyện Bình Gia có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Bình Gia là một Huyện trực thuộc Tỉnh Lạng Sơn. Huyện Bình Gia có 20 đơn vị hành chính, bao gồm 19 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Bình Gia
2 Xã Hưng Đạo
3 Xã Vĩnh Yên
4 Xã Hoa Thám
5 Xã Quý Hòa
6 Xã Hồng Phong
7 Xã Yên Lỗ
8 Xã Thiện Hòa
9 Xã Quang Trung
10 Xã Thiện Thuật
11 Xã Minh Khai
12 Xã Thiện Long
13 Xã Hoàng Văn Thụ
14 Xã Hòa Bình
15 Xã Mông Ân
16 Xã Tân Hòa
17 Xã Tô Hiệu
18 Xã Hồng Thái
19 Xã Bình La
20 Xã Tân Văn
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật