Huyện Bát Xát có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Bát Xát là một Huyện trực thuộc Tỉnh Lào Cai. Huyện Bát Xát có 23 đơn vị hành chính, bao gồm 22 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Bát Xát
2 Xã A Mú Sung
3 Xã Nậm Chạc
4 Xã A Lù
5 Xã Trịnh Tường
6 Xã Ngải Thầu
7 Xã Y Tý
8 Xã Cốc Mỳ
9 Xã Dền Sáng
10 Xã Bản Vược
11 Xã Sàng Ma Sáo
12 Xã Bản Qua
13 Xã Mường Vi
14 Xã Dền Thàng
15 Xã Bản Xèo
16 Xã Mường Hum
17 Xã Trung Lèng Hồ
18 Xã Quang Kim
19 Xã Pa Cheo
20 Xã Nậm Pung
21 Xã Phìn Ngan
22 Xã Cốc San
23 Xã Tòng Sành
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật