Huyện Bảo Yên có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Bảo Yên là một Huyện trực thuộc Tỉnh Lào Cai. Huyện Bảo Yên có 18 đơn vị hành chính, bao gồm 17 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Phố Ràng
2 Xã Tân Tiến
3 Xã Nghĩa Đô
4 Xã Vĩnh Yên
5 Xã Điện Quan
6 Xã Xuân Hoà
7 Xã Tân Dương
8 Xã Thượng Hà
9 Xã Kim Sơn
10 Xã Cam Cọn
11 Xã Minh Tân
12 Xã Xuân Thượng
13 Xã Việt Tiến
14 Xã Yên Sơn
15 Xã Bảo Hà
16 Xã Lương Sơn
17 Xã Long Phúc
18 Xã Long Khánh
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật