Huyện Bắc Mê có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Bắc Mê là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hà Giang. Huyện Bắc Mê có 13 đơn vị hành chính, bao gồm 12 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Minh Sơn
2 Xã Giáp Trung
3 Xã Yên Định
4 Thị trấn Thị trấn Yên Phú
5 Xã Minh Ngọc
6 Xã Yên Phong
7 Xã Lạc Nông
8 Xã Phú Nam
9 Xã Yên Cường
10 Xã Thượng Tân
11 Xã Đường Âm
12 Xã Đường Hồng
13 Xã Phiêng Luông
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật