Huyện Bắc Hà có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Bắc Hà là một Huyện trực thuộc Tỉnh Lào Cai. Huyện Bắc Hà có 21 đơn vị hành chính, bao gồm 20 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Bắc Hà
2 Xã Lùng Cải
3 Xã Bản Già
4 Xã Lùng Phình
5 Xã Tả Van Chư
6 Xã Tả Củ Tỷ
7 Xã Thải Giàng Phố
8 Xã Lầu Thí Ngài
9 Xã Hoàng Thu Phố
10 Xã Bản Phố
11 Xã Bản Liền
12 Xã Tà Chải
13 Xã Na Hối
14 Xã Cốc Ly
15 Xã Nậm Mòn
16 Xã Nậm Đét
17 Xã Nậm Khánh
18 Xã Bảo Nhai
19 Xã Nậm Lúc
20 Xã Cốc Lầu
21 Xã Bản Cái
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật