Huyện Bác Ái có bao nhiêu Xã

Huyện Bác Ái là một Huyện trực thuộc Tỉnh Ninh Thuận. Huyện Bác Ái có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 9 Xã
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Phước Bình
2 Xã Phước Hòa
3 Xã Phước Tân
4 Xã Phước Tiến
5 Xã Phước Thắng
6 Xã Phước Thành
7 Xã Phước Đại
8 Xã Phước Chính
9 Xã Phước Trung
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật