Huyện An Lão có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện An Lão là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bình Định. Huyện An Lão có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 9 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn An Lão
2 Xã An Hưng
3 Xã An Trung
4 Xã An Dũng
5 Xã An Vinh
6 Xã An Toàn
7 Xã An Tân
8 Xã An Hòa
9 Xã An Quang
10 Xã An Nghĩa
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật