Học võ Taekwondo ở Quảng Ngãi. Địa chỉ học võ ở Quảng Ngãi

CLB Taekwondo Bình Sơn THÔNG BÁO CHIÊU SINHMôn võ :TAEKWONDOĐộ tuổi từ 4 tuổi - 8 tuổiHệ quyền: Thời gian: từ 17h00 - 18h00Hệ đối kháng dành cho đối tượng từ 8 tuổi trở lên: từ 18h10-19h30Thứ ...

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật