Học võ Taekwondo ở Huyện Từ Liêm. Địa chỉ học võ ở Huyện Từ Liêm

CLB VÕ TAEKWONDO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI CLB VÕ TAEKWONDO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ( HaUi):Lịch tập: CS1 Hà Nội Từ 18h30-20h30 T3 , T5 Trước Nhà Đa NăngĐến với gia đình Taekwondo HaUI, Chúng tôi sẽ ...

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật