Học võ MMA ở Bắc Ninh. Địa chỉ học võ ở Bắc Ninh

CLB Võ thuật Kinh Bắc Địa chỉ: Tầng 2 nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh (Cơ sở Bắc Ninh); Nhà văn hóa khu phố Xuân Thụ, Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn (Cơ sở Từ Sơn)CLB Võ ...

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật