Học võ Karate ở Hải Dương. Địa chỉ học võ ở Hải Dương

CLB Karate Bách Tùng, Tp. Hải Dương CLB Karate Bách Tùng chiêu sinh lứa tuổi từ 5 tuổi trở lên.#Địa điểm tập:- Địa điểm 1: Trung Tâm Văn hóa Thôn Tiền, xã An Thượng, Tp. Hải Dương. + Thời ...
CLB Karate Bách Tùng, Nam Sách CLB Karate Bách Tùng, Nam Sách chiêu sinh lứa tuổi từ 5 tuổi trở lên.#Địa điểm tập:- Địa điểm 1: Trung Tâm Văn hóa Thôn Tiền, xã An Thượng, Tp. Hải Dương. + ...

Bài viết liên quan

Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật