Giải Năng Khiếu Trẻ Bình Dương 1

Bảng Xếp Hạng Các Đơn Vị Tham Gia Giải

Stt Tên Đơn Vị Huy Chương Vàng Huy Chương Bạc Huy Chương Đồng Tổng
1 Thủ Thiêm 0 0 0 0
2 Thủ Dầu 1 0 0 0 0
3 Quận 12 0 0 0 0
4 Bến Cát 0 0 0 0
5 Dĩ An 0 0 0 0
6 Thuận An 0 0 0 0

Bảng đấu: Kata Cá Nhân Nam, 30 - 35(kg), lứa tuổi(9 - 11)

Danh Sách Chi Tiết Các Đơn Vị Tham Gia
Stt Tên Đơn Vị Tên Vận Động Viên Huy Chương
1 Thuận An
VĐV: Trần Hạo Nam
2 Dĩ An
VĐV: Trần Vũ Hà
3 Bến Cát
VĐV: Trương Gia Minh
4 Quận 12
VĐV: Liễu Mẫn Cảnh
5 Thủ Dầu 1
VĐV: Đặng Hoàng Nam
6 Thủ Thiêm
VĐV: Đặng Toàn Thắn

Bảng đấu: Kata Cá Nhân Nữ, 30 - 35(kg), lứa tuổi(13 - 15)

Danh Sách Chi Tiết Các Đơn Vị Tham Gia
Stt Tên Đơn Vị Tên Vận Động Viên Huy Chương
1 Thuận An
VĐV: Trần Mỹ Linh
2 Dĩ An
VĐV: Trần Vũ Hà Mi
3 Bến Cát
VĐV: Trương Thị Hồng
4 Quận 12
VĐV: Liễu Thị Mẫn
5 Thủ Dầu 1
VĐV: Đặng Hoàng Như
6 Thủ Thiêm
VĐV: Đặng Thị Ngân

Bảng đấu: Kumite Cá Nhân Nữ, 36 - 40(kg), lứa tuổi(9 - 11)

Danh Sách Chi Tiết Các Đơn Vị Tham Gia
Stt Tên Đơn Vị Tên Vận Động Viên Huy Chương
1 Thuận An
VĐV: Hồ Hàn Na
2 Dĩ An
VĐV: Trần Vũ Ngân
3 Bến Cát
VĐV: Gia Mẫn Nghi
4 Quận 12
VĐV: Liễu Thị Thy
5 Thủ Dầu 1
VĐV: Hoàng A Thúy
6 Thủ Thiêm
VĐV: Đặng Thu Thảo

Bảng đấu: Kumite Cá Nhân Nam, 36 - 40(kg), lứa tuổi(13 - 15)

Danh Sách Chi Tiết Các Đơn Vị Tham Gia
Stt Tên Đơn Vị Tên Vận Động Viên Huy Chương
1 Thuận An
VĐV: Hồ Báo Hải
2 Thủ Thiêm
VĐV: Đặng Hà Nam
3 Thủ Dầu 1
VĐV: Bùi Anh Tuấn
4 Quận 12
VĐV: Pham Duy Nhật
5 Bến Cát
VĐV: Gia Tuấn Anh
6 Dĩ An
VĐV: Trần Đàm Vĩnh

Bảng đấu: Kata Cá Nhân Nam, 42 - 45(kg), lứa tuổi(9 - 11)

Danh Sách Chi Tiết Các Đơn Vị Tham Gia
Stt Tên Đơn Vị Tên Vận Động Viên Huy Chương
1 Thuận An
VĐV: Hồ Bốn Hà
2 Dĩ An
VĐV: Trần Quang Nam
3 Bến Cát
VĐV: Gia Tuấn Tú
4 Quận 12
VĐV: Pham Duy Nam
5 Thủ Dầu 1
VĐV: Bùi Anh Đức
6 Thủ Thiêm
VĐV: Đặng Hà Tuấn

Bảng đấu: Kata Cá Nhân Nữ, 42 - 45(kg), lứa tuổi(9 - 11)

Danh Sách Chi Tiết Các Đơn Vị Tham Gia
Stt Tên Đơn Vị Tên Vận Động Viên Huy Chương
1 Thuận An
VĐV: Hồ Thúy Ngân
2 Dĩ An
VĐV: Trần Hà Ngân
3 Bến Cát
VĐV: Gia Ngân Thúy
4 Quận 12
VĐV: Pham Bích Thủy
5 Thủ Dầu
VĐV: Bùi Phan Thảo

Bảng đấu: Kata Cá Nhân Nữ, 60 - 65(kg), lứa tuổi(9 - 11)

Bảng đấu: Kumite Cá Nhân Nam, 60 - 65(kg), lứa tuổi(9 - 11)

Danh Sách Chi Tiết Các Đơn Vị Tham Gia
Stt Tên Đơn Vị Tên Vận Động Viên Huy Chương
1 Thuận an
VĐV: Hồ Hải Ba
2 Dĩ An
VĐV: Trần Tuấn Anh
3 Bến Cát
VĐV: Gia Tuấn Khải
4 Quận 12
VĐV: Pham Nhất Duy
5 Thủ Dầu 1
VĐV: Bùi Anh Phạm
6 Thủ Thiêm
VĐV: Đặng Hà Bá
Báo Võ Thuật