Taekwondo Form 1 (Taegeuk Il Jang) hướng dẫn thực hiện

Hướng dẫn thực hiện bài Taekwondo Form 1 (Taegeuk Il Jang)Bắt đầu ở tư thế Sẵn sàng (Joon Bi).Xoay bên trái 90 độ thành tư thế đi bộ với chân trái về phía trước, tấn bên tráiBước về phía trước trong tư thế đi bằng ...
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật