Tìm hiểu về nguồn gốc xuất xứ côn nhị khúc

 Nunchaku là gì? Côn nhị khúc còn được gọi là Nunchuks,, num num-chuk,, chuka sticks, v.v. Được sử dụng bởi các quý tộc Okinawa, nó không phải là vũ khí phổ biến trong lịch sử nhật bản vì nó không hiệu quả ...
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật