Các kỹ thuật hay sử dụng trong võ tổng hợp MMA

Các kỹ thuật được sử dụng trong MMA trong hai loại, kỹ thuật tấn công và kỹ thuật vật lộn. Kỹ thuật tấn công bao gồm đá, tấn công đầu gối, đấm và tấn công khuỷu tay. Các kỹ thuật vật lộn bao gồm quét, ném và ...

Hình thức thi đấu võ tổng hợp MMA

Võ thuật truyền thống có những kỷ luật nhất định và đào tạo để cải thiện một phong cách chiến đấu. Hầu hết các phong cách này được kế thừa trực tiếp hoặc gián ...

Tìm hiểu về môn võ tổng hợp MMA

Võ tổng hợp MMA(Mixed Martial Arts) là một môn thể thao hành động đầy những kỹ thuật và vật lộn nổi bật từ nhiều môn thể thao chiến đấu và võ thuật. Trong những ...
Danh mục
Tác giả
Học trắc nghiệm
Báo Võ Thuật