Ý Nghĩa Bài Quyền Heian Shodan

Heian Shodan có ý nghĩa là "Tâm yên bình", được tạo ra bởi Master Yastasune Itosu, là bài kata đầu tiên là người mới bắt đầu học Shotokan Karate và là một trong những bài kata quan trọng nhất cho người mới bắt đầu.

Mặc dù được phát triển bởi Master Itosu, bài kata này cùng với tất cả các bài kata Heian có nguồn gốc dẫn trở lại Trung Quốc, và những bài kata chúng ta tập luyện ngày nay dựa trên các đòn thủa sơ khai gọi là Channan.

Bài Kata này giới thiệu các đòn cơ bản như tấn zenkutsu-dachikokutsu-dachi, với các đòn gedan barai, uke age, và chém shuto uke.

Một phần rất quan trọng của bài kata là thời gian của ba đòn uke age và ba dòn đấm oi-tsuki. Đối với các môn sinh mới bắt đầu, điều này có thể cảm thấy khó thực hiện, nhưng bài kata này là căn bản, thiết yếu cho tất cả Shotokan Karateka.

Heian Shodan được dịch là "Tâm yên bình - cấp một". Đại diện cho tinh thần và thái độ của Karate-Do như một võ thuật, vì vậy năm bài kata tạo nên bộ bài quyền thực sự quan trọng, cả về mặt cơ bản và nâng cao.

Tác giả:Võ Thuật
Tag:karatekata
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật