Võ Taekwondo Bảo Lộc

Clb:Võ Taekwondo Bảo Lộc.

Địa điểm: 01 - Lê Ngọc Hân - Bảo Lộc - Lâm Đồng.

Thời gian sinh hoạt: 18h-19h ngày 3-5-7.

Học phí: 150.000₫

Huấn luyên viên: Cao Thanh Thảo.

Số điện thoại: 0908162683.

Fanpage: 

https://m.facebook.com/pages/category/Community-Service/CLB-v%C3%B5-Taekwondo-B%E1%BA%A3o-L%E1%BB%99c-220022625154968/

Tag:karate
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật