Võ Đường Nho Khoẻ

Địa chỉ: Tầng 3 chợ quán thành. Phường xương giang tp bắc giang.

Lịch tập 1: 2-4-6 ( 17h00"-19h00"

Lịch tập 2: 3-5-7 ( 17h00" -19h00")

Lịch tập 3: sáng thứ 7- cn hàng tuần. ( 8h00" - 10h00")

Huấn luyện viên: Lê Nho Khoẻ ( tứ đẳng quốc gia, trọng tài cấp quốc gia)

Số điện thoại 0977.777.894

Đối tượng từ 6 tuổi đến 25 tuổi. Email:lenhokhoekrt@gmail.com

Tag:karate
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật