Uke Là Đòn Đỡ - Thuật Ngữ Karate

Uke là đòn đỡ trong karate. Thuật ngữ này chỉ kỹ thuật đỡ đòn tấn công của đối phương, gồm các biến thể của đòn đỡ tay và đòn đỡ bằng chân. Sau đây YokoGeri giới thiệu tới các bạn đọc những đòn đỡ trong môn võ karate.

Uchi Uke: Đỡ cạnh phía bên ngón trỏ, đỡ từ trong ra ngoài.

Soto Uke: Đỡ theo chiều ngược lại Uchi Uke, đỡ từ ngoài vào trong.

Age Uke: Đỡ cạnh phía ngoài, đỡ từ dưới lên trên.

Nihon Uke: Đỡ song thủ.

Morote Uke: Đỡ cạnh tay giống Uchi Uke, nhưng có tay Đỡ chống.

Naname Shuto Uke: Đỡ cheo, cạnh tay.

Keito Uke: Đỡ bằng ức bàn tay, từ dưới lên.

Teisho Uke: Đỡ bằng ức tay sang ngang.

Yama Uke: Đỡ thượng hạ.

Juji Uke: Đỡ 2 tay đan chéo hình chữ thập.

Osae Uke: Đỡ đè.

Tsukami Uke: Đỡ chộp.

Haishu Uke: Đỡ bằng lưng bàn tay.

Nagashi Uke: Đỡ vuốt.

Mikazuki Geri Uke: Đỡ bằng đòn đá tạt.

Nami Ashi Uke: Đỡ đá bàn.

Sokuto Osae Uke: Đỡ chấn.

 

Tag:karatevõ thuật
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật