Taikyoku Shodan KarateDo

       Taikyoku Shodan là kata đầu tiên trong loạt bài Taikyoku. Là bài cơ bản nhất trong tất cả các kata và chỉ có 20 động tác với ba kỹ thuật: gạt xuống, đấm thẳng và tấn trước. Tác giả của Taikyoku kata, con trai của ông Gichin Funakoshi, Gigo, chịu trách nhiệm chính trong nhiệm vụ tạo ra bài quyền này. Taikyoku Shodan ra sau bài Heian Shodan, nhưng nó được tạo ra để được dạy trước Heian Shodan để đơn giản hóa, việc dạy kata cho các môn sinh trẻ. Taikyoku Shodan được dạy theo nhiều phong cách của từng hệ phái Karate. Tuy nhiên, nhiều người hướng dẫn không dạy kata này đơn giản vì hình đồ của nó tương tự như của Heian Shodan. 
       Taikyoku thường được hiểu là "First Cause" hoặc "Basic Ultimate" để biểu thị bản chất cơ bản nhưng quan trọng của nó. "Tai" có nghĩa là "lớn" hoặc "tuyệt vời", "kyoku" có nghĩa là "cực đoan" hoặc "tối thượng". Do đó, kata có thể được dịch là "Big Ultimate". 

SttKỹ ThuậtTiếng AnhTấn PhápMục TiêuGhi Chú
1gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
2oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
3gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
4gedan-barailunge punchzenkutsu-dachi  
5gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
6oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
7oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
8*oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
9gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
10oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
11gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
12oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
13gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
14oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
15oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
16*oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
17gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
18oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
19gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
20oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
Tag:katakaratevõ thuật
Tác giả: Võ Thuật
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật