Taikyoku Nidan Karatedo

Taikyoku Nidan được thực hiện giống như Taikyoku Shodan, chỉ khác tất cả các cú đấm đều hướng đến tầm cao (thượng đẳng) (Jodan) thay vì trung đẳng (Chudan). Nếu không, hai Kata này là giống hệt nhau. Thật khó để một số người hiểu tại sao một sự khác biệt đơn giản trong cấp độ mục tiêu sẽ đảm bảo một kata riêng biệt. Nó gần như có vẻ dư thừa. Vì lý do này, nhiều HLV hướng dẫn không dạy Taikyoku Nidan. Tuy nhiên, một Karateka nên hiểu rằng đây là vấn đề chi tiết. Nhiều môm sinh có thể cảm thấy rằng đó là một chi tiết như vậy là không đáng kể, trong khi những người khác có thể tin rằng ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng có thể là quan trọng. Người Nhật là một người rất tỉ mỉ (nhìn vào trà đạo Nhật Bản sẽ xác nhận điều này). Không phải vô cớ mà Taikyoku Nidan được tạo ra chỉ đơn giản là để nhấn mạnh sự khác biệt giữa khu vực mục tiêu Jodan và Chudan

SttKỹ ThuậtTiếng AnhTấn PhápMục TiêuGhi Chú
1gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
2oi-zukilunge punchzenkutsu-dachijodan 
3gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
4oi-zukilunge punchzenkutsu-dachijodan 
5gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
6oi-zukilunge punchzenkutsu-dachijodan 
7oi-zukilunge punchzenkutsu-dachijodan 
8*oi-zukilunge punchzenkutsu-dachijodan 
9gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
10oi-zukilunge punchzenkutsu-dachijodan 
11gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
12oi-zukilunge punchzenkutsu-dachijodan 
13gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
14oi-zukilunge punchzenkutsu-dachijodan 
15oi-zukilunge punchzenkutsu-dachijodan 
16*oi-zukilunge punchzenkutsu-dachijodan 
17gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
18oi-zukilunge punchzenkutsu-dachijodan 
19gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
20oi-zukilunge punchzenkutsu-dachijodan 
Tác giả:Võ Thuật
Tag:katakaratevõ thuật
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật