Taikyoku Hệ Thông Các Bài Quyền Nhập Môn KarateDo

Hệ thống Taikyoku là một chuỗi kata được sử dụng trong một số hệ phái của Karate. Taikyoku kata được phát triển ông Yoshitaka Funakoshi và được Gichin Funakoshi giới thiệu như một cách để đơn giản hóa các nguyên tắc của loạt bài Pinan / Heian, đã được đơn giản hóa. Các môn sinh của các hệ thống Karate sử dụng loạt Taikyoku Kata thường được giới thiệu cho họ trước tiên (coi đó là những bài quyền nhập môn), như là một sự chuẩn bị để học các bài quyền Pinan / Heian kata. Gōjū Kai đã phát triển năm Taikyoku kata của riêng mình, dựa trên hệ phái Shotokan và giữ lại hình đồ chữ I để phát triển lên.

 

 

Hệ thống các bài Taikyoku của hệ phải Shotokan

Gichin "Shoto" Funakoshi Sensei đặt tên cho bộ ba Taikyoku kata được phát triển bởi con trai của Yoshitaka “Gigō” Funakoshi Sensei. Trong cuốn sách "Karate-Do Kyohan" Funakoshi, ông đã giải thích sự phát triển của kata và lý do tại sao ông đặt tên cho chúng là Taikyoku, được dịch là Nguyên nhân đầu tiên. Được dịch là 'First Cause'. là Kata đơn giản, kata dễ học bởi người mới bắt đầu.

 

Một số người nói rằng Sensei Funakoshi đã tạo ra 10 Taikyoku kata, nhưng tuyên bố này có thể sai. Trên trang 42 ('Karate-Do Kyohan: Văn bản chính'), Sensei Funakoshi tuyên bố: "Có ba hình thức Taikyoku (được đánh số theo các thuật ngữ thông thường: Shodan, Nidan và Sandan)."

 

Taikyoku Shodan (Cấp độ đầu tiên)
Taikyoku Shodan, thường được gọi đơn giản là "kihon" là phần đầu tiên của bộ truyện và chỉ liên quan đến hai động tác cơ bản: Gedan Barai (đòn gạt), và chudan oi zuki (đấm tầm trung), hoặc "đấm thẳng". Tất cả các tấn đều là Zenkutsu Dachi (trừ tư thế đầu cuối). Bài Kata này có 20 bước là phối hợp giữa tấn với đòn Gedan Barai hoặc Chudan Oi Zuki.

 

Taikyoku Nidan (Cấp độ thứ hai)
Taikyoku Nidan thứ hai của bộ, Taikyoku Nidan tương tự Taikyoku Shodan, về hình đồ là giống nhau, ngoại trừ những cú đấm Chudan Oi Zuki (đấm tầm trung) đều được thay thế bằng những cú đấm tầm cáo (Jodan Oi Zuki).

 

Taikyoku Sandan (Cấp độ thứ ba)
Taikyoku Sandan thứ ba của bộ, Taikyoku Sandan tương tự Taikyoku Shodan, ngoại trừ việc di chuyển 1, 3, 9, 11, 17 và 19 được thay thế bằng các đòn đỡ (Uchi Uke) với tấn Kokutsu.

 

Taikyoku Yondan (Cấp độ thứ tư)
Thực tế giống như Taikyoku Shodan ngoại trừ sau khi di chuyển 1, 3, 9, 11, 17 và 19, băng 1 cú đá (Mae-geri).

 

Taikyoku Godan (Cấp thứ năm)
Điều này khá khác so với Taikyoko Shodan vì sau khi di chuyển 1, 3, 9, 11, 17 các chiêu thức được thực hiện là đòn đỡ (Age Uke) và sau đó là cú đấm và di chuyển 5 và 13 sau gedan-barai a mae-geri được thực hiện trước mỗi cuộc đình công.

 

Taikyoku Rokudan (Cấp thứ sáu)
Bài cuối của loạt Taikyoku cũng khác biệt nhất trong năm bài trước thay tấn Zenkutsu Dachi bằng tấn Kiba Dachi (tư thế cưỡi ngựa).

 

Hệ thống các Juni No Kata của hệ phải Shitou-ryū

Juni No Kata (mười hai bước tấn công kata) là phiên bản của Taikyoku được dạy trong hệ phái Shitō-ryū. Nó đi theo cùng một bản phối như Shotokan Taikyoku. Thông thường, ba phiên bản của kata này được dạy: Juni No Ichi, Juni No Ni và Juni No San.

 

Juni No Ichi bao gồm Gedan-Barai (đỡ thấp) trong Zenkutsu-Dachi (tư thế tiến) và Oi-zuku (cú đấm thẳng) trong Moto-Dachi (tấn thế cao), "giống bài Taikyoku chỉ thay thế những đón đấm có tấn Zenkutsu Dachi thành Moto Dachi".

Juni No Ni giống bài Juni No Ichi như thay thế các đòn gạt Gedan Barai thành đòn đỡ Yodan Age Uke(đỡ tầm cao).

Juni No San - giống bài Juni No Ni với một số nét khác như sau. Những đòn đỡ Yodan Age Uke đứng tấn Zenkutsu Dachi thành Neko Ashi Dachi (tư thế mèo). Và trước khi thực hiện đòn đấm tấn Moto Dachi chung ta thực hiện đòn đá Mea-geri trước

Tag:katakaratevõ thuật
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật