Taekwondo Form 1 (Taegeuk Il Jang) hướng dẫn thực hiện

Hướng dẫn thực hiện bài Taekwondo Form 1 (Taegeuk Il Jang)

Bắt đầu ở tư thế Sẵn sàng (Joon Bi).
Xoay bên trái 90 độ thành tư thế đi bộ với chân trái về phía trước, tấn bên trái
Bước về phía trước trong tư thế đi bằng chân phải về phía trước, tay phải đấm giữa
Xoay phải 180 độ thành tư thế đi bộ với chân phải về phía trước, tấn bên phải
Bước về phía trước trong tư thế đi bằng chân trái về phía trước, tay trái đấm giữa
Xoay trái 90 độ thành tư thế trước với chân trái về phía trước, tấn bên trái, cú đấm giữa phải
Xoay phải 90 độ thành tư thế đi bộ với chân phải về phía trước, tấn bên trái
Bước về phía trước trong tư thế đi bằng chân trái về phía trước, tay phải đấm giữa
Xoay bên trái180 độ thành tư thế đi bộ với chân trái về phía trước, tấn bên phải
Bước về phía trước trong tư thế đi bộ với chân phải về phía trước, tay trái đấm giữa
Xoay phải 90 độ thành tư thế trước với chân phải về phía trước, tấn bên phải, cú đấm giữa bên trái
Xoay bên 90 độ thành tư thế đi bộ với chân trái về phía trước, tấn cao bên trái
Cú đá phía trước bên phải, chân đặt xuống tư thế đi bằng chân phải về phía trước, cú đấm giữa phải
Xoay phải 180 độ thành tư thế đi bộ với chân phải về phía trước, tấn cao bên phải
Đá trái trước, chân đặt xuống tư thế đi bằng chân trái về phía trước, đấm giữa trái
Xoay phải 90 độ thành tư thế phía trước với chân trái về phía trước, tấn bên trái
Bước về phía trước trong tư thế trước với chân phải về phía trước, đấm giữa phải
Yell Kihap!

Tag:karate
Tác giả: Võ Thuật
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật