Sochin KarateDo

 

Sochin thường được hiểu là "Sức mạnh và Bình tĩnh". Đôi khi cũng được dịch "Giữ gìn hòa bình" hay thậm chí là "Người gìn giữ hòa bình". Sochin là một kata rất táo bạo và mạnh mẽ, được thể hiện bằng sức mạnh thể chất và tinh thần. Nó thường được coi là một Seisho Aragaki Kata. Bài Kata này chủ yếu có tấn Fudo-dachi. Fudo-dachi buộc cơ thể có tư thế ổn định và rất cứng ở cơ đùi. Vì vậy, Sochin thường được luyện tập để rèn luyện đôi chân. Mặc dù không phải là thứ hào nhoáng nhất, nhưng nó là một trong những bài phổ biến nhất được các môn sinh đam mê Shotokan lựa chọn để tập luyện, đặc biệt là tại các giải đấu. Các Kata chứa một số kỹ thuật chậm, mạnh mẽ phải được thực hiện với sự tự tin. 


   Kỹ thuật đáng chú ý nhất ở Sochin (ngoài Fudo-dachi) là Muso-kamae. Các kỹ thuật đáng chú ý khác bao gồm kizami-mae-geri, yoko-nukite, naiwan-hineri-uke và jodan-mikazuki-geri, tất cả đều là độc quyền của Sochin. Thật thú vị, Gichin Funakoshi đã cố gắng đổi tên của kata từ Sochin thành Hakko (Tám cơn bão). Tuy nhiên, tên này không bao giờ bị bắt và cuối cùng đã bị loại bỏ. Phiên bản JKA sửa đổi của Sochin có 41 số đếm, với kiai trên # 30 và # 41 (Số Karate tốt nhất # 10 40, kiai trên # 28 và # 40).

 
#TechniqueTranslationStanceTargetNotes
1age-uke / gedan-uke (muso-kamae)rising block / down block (incomparable posture)fudo-dachi (sochin-dachi)jodan gedanslow speed
2tate-shuto-ukevertical knife-hand blockfudo-dachi (sochin-dachi)chudanslow speed
3tsukipunchfudo-dachi (sochin-dachi)chudan 
4gyaku-zukireverse punchfudo-dachi (sochin-dachi)chudan 
5uchi-uke / gedan-uke (manji-uke)inside block / down block (swirling block)kokutsu-dachijodan gedan 
6age-uke / gedan-uke (muso-kamae)rising block / down block (incomparable posture)fudo-dachi (sochin-dachi)jodan gedan 
7tate-shuto-ukevertical knife-hand blockfudo-dachi (sochin-dachi)chudanslow speed
8tsukipunchfudo-dachi (sochin-dachi)chudan 
9gyaku-zukireverse punchfudo-dachi (sochin-dachi)chudan 
10uchi-uke / gedan-uke (manji-uke)inside block / down block (swirling block)kokutsu-dachijodan gedan 
11age-uke / gedan-uke (muso-kamae)rising block / down block (incomparable posture)fudo-dachi (sochin-dachi)jodan gedan 
12tate-shuto-ukevertical knife-hand blockfudo-dachi (sochin-dachi)chudanslow speed
13tsukipunchfudo-dachi (sochin-dachi)chudan 
14gyaku-zukireverse punchfudo-dachi (sochin-dachi)chudan 
15ryoken-koshi-kamaeboth fists on hip postureashi-dachi-- 
16uraken-yoko-mawashi-uchi / yoko-keagesideways back-fist strike / side snap kickashi-dachijodan chudan 
17mae-empi-uchifront elbow strikefudo-dachi (sochin-dachi)chudan 
18ryoken-koshi-kamaeboth fists on hip postureashi-dachi-- 
19uraken-yoko-mawashi-uchi / yoko-keagesideways back-fist strike / side snap kickashi-dachijodan chudan 
20mae-empi-uchifront elbow strikefudo-dachi (sochin-dachi)chudan 
21shuto-ukeknife-hand blockkokutsu-dachichudan 
22shuto-ukeknife-hand blockkokutsu-dachichudan 
23shuto-ukeknife-hand blockkokutsu-dachichudan 
24shuto-ukeknife-hand blockkokutsu-dachichudan 
25shuto-ukeknife-hand blockkokutsu-dachichudan 
26shuto-ukeknife-hand blockkokutsu-dachichudan 
27yoko-nukite (hira-nukite) / osae-ukesideways (flat) spear-hand / pressing blockkokutsu-dachijodan chudanyori-ashi
28(kisami) mae-geri(jabbing) front kickashi-dachichudan 
29mae-geri / ura-zuki / zenwan-hineri-ukefront kick / inverted punch / forearm twisting blockashi-dachichudan jodan jodanuraken variation
30*ura-zuki / zenwan-hineri-ukeinverted punch / forearm twisting blockfudo-dachi (sochin-dachi)jodan jodanuraken variation
31mikazuki-geri & age-uke / gedan-uke (muso-kamae)crescent (half-moon) kick & rising block / down block (incomparable posture)ashi-dachi fudo-dachi (sochin-dachi)jodan jodan gedanslow muso-kamae variation
32uchi-ukeinside blockfudo-dachi (sochin-dachi)chudan 
33oi-zukilunge punchfudo-dachi (sochin-dachi)chudan 
34uchi-ukeinside blockfudo-dachi (sochin-dachi)chudan 
35oi-zukilunge punchfudo-dachi (sochin-dachi)chudan 
36uchi-ukeinside blockfudo-dachi (sochin-dachi)chudan 
37uchi-ukeinside blockfudo-dachi (sochin-dachi)chudangyaku-hanmi
38mae-gerifront kickashi-dachichudan 
39tsuki (yumi-zuki)punch (bow punch)fudo-dachi (sochin-dachi)chudanslow speed
40gyaku-zukireverse punchfudo-dachi (sochin-dachi)chudan 
41*tsukipunchfudo-dachi (sochin-dachi)chudan 
Tag:karatekatavõ thuật
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật