Nijushiho KarateDo

 

Nijushiho, hoặc "24 bước", được đặt tên theo số lượng chuyển động của bàn chân, hoặc "các bước di chuyễn", hiện diện trong Kata. Ban đầu được gọi là Niseishi (hai mươi bốn) ở Okinawa, đây là một trong ba Shotokan kata có nguồn gốc từ Ông Seisho Aragaki và những bài khác như là Sochin và Unsu. Aragaki Kata được cho là phổ biến nhất trong số các Shotokan Kata, sở hữu các kỹ thuật khác thường và thần bí, cho phép dòng chảy tự nhiên từ di chuyển từ động tác này sang động tác khác. Điều này đặc biệt đúng với Nijushiho, tại một số điểm nhất định trong Kata, thời gian trở nên rất nhanh, dường như hơi vội, nhưng luôn luôn theo sau là một động tác chậm để làm dịu nhịp độ của Kata và duy trì sự trôi chảy của bài quyền. Sanchin-dachi, haito truyền thống (lòng bàn tay) và sự kết hợp Makiotoshi / Teishi-awase-zuki (một trong những động tác "tuyệt nhất" trong kata) đều dành riêng cho Nijushiho và Unsu, cả hai đều là Aragaki kata. Hiji-ate ở đầu Kata, một số kỹ thuật Awase-zuki và haishu đều chỉ có ở Nijushiho, đưa ra ánh sáng một loạt các ứng dụng mới liên quan đến khóa tay, cuộn cảm, v.v. , không cho phép quá nhiều bước theo bất kỳ một hướng nào và những thay đổi theo hướng được thực hiện với rất ít chuyển động, tạo cho kata này một hình đồ khá nhỏ. Các kata có rất nhiều đòn tấn công bằng hai tay và tấn công khuỷu tay thường được sử dụng để chiến đấu ở cự ly gần. Tất cả điều này cho thấy rằng Karateka phải bảo vệ trong một không gian, phạm vi nhỏ, nhanh chóng hạ đối thủ. Các kỹ thuật tầm xa duy nhất được tìm thấy ở Nijushiho là hai yoko-kekomi, kekomi truyền thống duy nhất được tìm thấy trong bất kỳ Kata nào (không giống như Gedan-kekomi từ Bassai). Tuy nhiên, những cú đá này được coi là một sự đổi mới, trước đây chỉ là nâng đầu gối. Nijushiho hiện có số lượng 34, với hai điểm kia là # 18 và # 33 (Karate tốt nhất # 10, 33 đếm, kiai # 18 & # 32).

 
#TechniqueTranslationStanceTargetNotes
1(nagashi) osae-uke(flowing) pressing blockkokutsu-dachichudanslow speedyori-ashi
2gyaku-zukireverse punchkokutsu-dachichudanyori-ashi
3zenwan-suhei-mune-kamae(mae-hiji-ate)forearm horizontal posture(front elbow strike)ashi-zenkutsu(hidari-shizen-tai)chudanslow speedyori-ashi
4ryoken-ryokoshi-kamaeboth fists on both hips posturesanchin-dachi-- 
5awase-zukicombined punch(U-punch)sanchin-dachijodangedan 
6ryo-zenwan-hasami-ukeboth forearms scissors blockashi-dachijodan 
7ryoken-kakiwake-ukeboth fists wedge blockzenkutsu-dachichudanslow speed
8age-ukerising blockzenkutsu-dachijodan 
9tate-empi-uchivertical elbow strikezenkutsu-dachijodan 
10shuto-kake-ukeknife-hand hooking blockkiba-dachichudanslow speedtate variation
11yoko-kekomiside thrust kickashi-dachichudan 
12tsuki (sokumen-zuki)punch (punch to side)kiba-dachichudan 
13shuto-kake-ukeknife-hand hooking blockkiba-dachichudanslow speedtate variation
14yoko-kekomiside thrust kickashi-dachichudan 
15tsuki (sokumen-zuki)punch (punch to side)kiba-dachichudan 
16tekubi-makiotoshi-uke &(irimi) teisho-awase-zukiwrist curling-falling block &(body entering) palm-heel combined punchashi-zenkutsuzenkutsu-dachichudanjodangedanteisho slow speedyama variationfudo variation
17haito-soto-mawashi-uchi / koho-haitooutside ridgehand strike / rear ridgehandzenkutsu-dachijodangedangedan-teisho variation
18*teko-uchi(haishu-age-uchi)backhand strike(backhand rising strike)heisoku-dachijodan 
19koko-sukui-uke /koko-osae (tsukidashi)tiger-mouth scooping block /tiger-mouth pressing (thrust)zenkutsu-dachigedangedan 
20awase-zukicombined punch(U-punch)zenkutsu-dachigedan 
21haishu-ukebackhand blockkokutsu-dachichudanslow speed
22tate-empi-uchivertical elbow strikekiba-dachijodan 
23tsuki (sokumen-zuki) /soto-nagashi-ukepunch (punch to side) /outside flowing blockkiba-dachichudanjodanyori-ashi
24gedan-baraidown blockkiba-dachigedanyori-ashi
25haishu-ukebackhand blockkokutsu-dachichudanslow speed
26mae-empi-uchifront elbow strikekiba-dachichudan 
27gedan-uke / zenwan-mune-kamaedown block / forearm in front of chest posturekiba-dachigedan 
28haishu-ukebackhand blockkokutsu-dachichudanslow speed
29tate-empi-uchivertical elbow strikekiba-dachijodan 
30tsuki (yoko-zuki) /soto-nagashi-ukepunch (punch to side) /outside flowing blockkiba-dachichudanjodanyori-ashi
31gedan-baraidown blockkiba-dachigedanyori-ashi
32ryoken-ryokoshi-kamaeboth both on both hips posturesanchin-dachi--yori-ashi
33*awase-zukicombined punch(U-punch)sanchin-dachijodangedan 
34tekubi-makiotoshi-uke &teisho-awase-zukiwrist curling-falling block &palm-heel combined punchsanchin-dachichudanjodangedanteisho slow speed
Tag:karatekatavõ thuật
Tác giả: Võ Thuật
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật