Lãnh Binh Thăng Taekowondo Club - LBTC

Lãnh Binh Thăng Taekowondo Club - LBTC chiêu sinh thường xuyên với 3 lớp:

- Chiều 2-4-6: 17h30 đến 19h00

- Chiều 3-5-7: 17h30 đến 19h00

- Sáng T7-CN: 8h00 đến 9h30.

Ghi danh tại trung tâm với mức học phí 200k. Chương trình tập luyện đúng theo chuyên môn Taekwondo được Huấn luyện bởi các HLV nhiệt tình và nhiều kinh nghiệm.

Địa chỉ: 283 Lãnh Binh Thăng, Phường 8, Quận 11.

Liên hệ: 093.117.2251 (Thầy Luận) để biêt thêm thông tin.

Tác giả:Võ Thuật
Tag:taekwondo
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật