KARATE VĨNH TƯỜNG

Clb: KARATE VĨNH TƯỜNG

Thời gia sinh hoạt: Từ 17h đến 19h

Địa điểm: Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Email: karatevinhtuong@gmail.com

Hlv: Nguyễn Trung Mỹ

Sđt liên hệ: 0869806002

Fanpage : Võ Thuật Tự Vệ - Karate Vĩnh Tường

Tác giả:Võ Thuật
Tag:karate
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật