Kanku Sho KarateDo

 

Kanku Sho là phiên bản nhỏ hơn và cao cấp hơn của Kanku Dai. Trong Shotokan, tồn tại ba kata có hai phiên bản: Kanku, Bassai và Gojushiho. Mỗi phiên bản có phiên bản Sho (nhỏ) và phiên bản Dai (lớn), hình thức Dai thường là phiên bản có khung lớn hơn và số lượng động tác nhiều hơn. Ông Yasutsune Itosu được cho là chịu trách nhiệm tạo ra phiên bản thứ hai này. Ông đã sử dụng Kanku như một mô hình cho Kanku Sho mới hơn, do đó tạo ra hai hình thức của Kata, mỗi dạng hình đồ có động tương tự nhau. Khi luyện tập Kanku Sho, người ta có thể thấy rằng nó thực sự có khung nhỏ hơn Kanku Dai và nó cũng có ít chuyển động hơn. Trong một lần có 47 động tác JKA đã chính thức thay đổi thành 48 động tác, vẫn thấp hơn so với 65 của Kanku Dai. Mặc dù Kata ngắn hơn, Kanku Sho khá tốn sức, đòi hỏi mức độ thể lực cao hơn, đặc biệt là nếu nó phải được thực hiện, tập luyện nhiều lần. Đây là một trong những Kata nhào lộn được tìm thấy nhiều hơn ở Shotokan, không phải một, mà là hai kỹ thuật nhảy, rất khó đối với một môn sinh Karate trung bình lần đầu tiên học bài quền này. Bước nhảy đầu tiên tương tự như bước nhảy được tìm thấy trong Empi (Kaiten-Tobi), ngoại trừ bước nhảy nên được thực hiện tại chỗ, thay vì di chuyển về phía sau. Cú nhảy thứ hai, tương tự như cú nhảy được tìm thấy trong Unsu (mặc dù dễ hơn), là cú đá lưỡi liềm xoay tròn. Giống như hầu hết mọi thứ, những bước nhảy này trở nên dễ dàng hơn với thực hành, nhưng sau đó, tất nhiên, trở nên khó khăn hơn với tuổi tác. Do đó, Kanku Sho thường là kata ưa thích của những chiếc thắt lưng đen trẻ trung và thể thao hơn.


       Mặc dù nhiều kỹ thuật của Kanku Sho có thể được tìm thấy trong các Kata khác, nhưng đó là Kata duy nhất thể hiện Tsukami-Uke với bàn tay khác nắm cổ tay của chính mình (Kaeshi-Dori), cung cấp ứng dụng khóa cổ tay tiên tiến (Kote-Kudaki). Như một điểm cuối cùng liên quan đến Kanku Sho, đã có một số nhầm lẫn khi đến Kiai. Kiai đã được báo cáo về các động tác # 6, # 28, # 29 và # 48 (# 47). Theo tiêu chuẩn JKA ngày nay, Kiai đang di chuyển # 6 và # 48.

 
#TechniqueTranslationStanceTargetNotes
1morote-ukedouble-hand blockkokutsu-dachichudanyori-ashi
2morote-ukedouble-hand blockkokutsu-dachichudanyori-ashi
3morote-ukedouble-hand blockkokutsu-dachichudanyori-ashi
4oi-zuki zenwan-hinerilunge-pumch forearm twistzenkutsu-dachichudan -- 
5oi-zuki zenwan-hinerilunge-pumch forearm twistzenkutsu-dachichudan -- 
6*oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
7soete-tsukami-ukeadded hand grasping blockzenkutsu-dachichudanslow speed gyaku-hanmi
8mae-geri / ryote-hikiyosefront kick / both hands pullingashi-dachichudan 
9uraken-tate-mawashi-uchivertical back-fist strikekosa-dachijodan 
10uchi-ukeinside blockzenkutsu-dachichudan 
11gyaku-zukireverse punchzenkutsu-dachichudan 
12tsukipunchzenkutsu-dachichudan 
13uchi-uke / gedan-ukeinside block / down blockkokutsu-dachichudan gedan 
14furioroshi-uchidownward swinging strikerenoji-dachigedanslow speed gedan-barai variation
15soete-tsukami-ukeadded hand grasping blockzenkutsu-dachichudanslow speed gyaku-hanmi
16mae-geri / ryote-hikiyosefront kick / both hands pullingashi-dachichudan 
17uraken-tate-mawashi-uchivertical back-fist strikekosa-dachijodan 
18uchi-ukeinside blockzenkutsu-dachichudan 
19gyaku-zukireverse punchzenkutsu-dachichudan 
20tsukipunchzenkutsu-dachichudan 
21uchi-uke / gedan-ukeinside block / down blockkokutsu-dachichudan gedan 
22furioroshi-uchidownward swinging strikerenoji-dachigedanslow speed gedan-barai variation
23uchi-uke / gedan-uke (manji-uke)inside block / down block (swirling block)kokutsu-dachijodan gedan 
24sokumen-zuki / gyaku-zuki (morote-zuki)punch to side / reverse punchkiba-dachichudan chudanyori-ashi
25uchi-uke / gedan-uke (manji-uke)inside block / down block (swirling block)kokutsu-dachijodan gedan 
26sokumen-zuki / gyaku-zuki (morote-zuki)punch to side / reverse punchkiba-dachichudan chudanyori-ashi
27ryosho-bo-ukeboth palms stick blockkokutsu-dachijodanslow speed
28bo-oshikomistick pushing thrustfudo-dachi--kokutsu variation
29shuto-ukeknife-hand blockkokutsu-dachichudankaiten-tobi
30ryoken-koshi-kamaeboth fists on hip postureashi-dachi-- 
31uraken-yoko-mawashi-uchi / yoko-geri-keagesideways back-fist strike / side snap kickashi-dachijodan chudan 
32mae-empi-uchifront elbow strikezenkutsu-dachi-- 
33ryoken-koshi-kamaeboth fists on hip postureashi-dachi-- 
34uraken-yoko-mawashi-uchi / yoko-geri-keagesideways back-fist strike / side snap kickashi-dachijodan chudan 
35mae-empi-uchifront elbow strikezenkutsu-dachi-- 
36soete-tsukami-ukeadded hand grasping blockzenkutsu-dachichudanslow speed
37mae-geri / ryote-hikiyosefront kick / both hands pullingashi-dachichudan 
38uraken-tate-mawashi-uchivertical back-fist strikekosa-dachijodan 
39uchi-ukeinside blockzenkutsu-dachichudan 
40gyaku-zukireverse punchzenkutsu-dachichudan 
41tsukipunchzenkutsu-dachichudan 
42koho-kake-uke mikazuki-tobi-gerihooking block jumping crescent kickhizakutsu --chudan chudankake slow speed ude-tate-fuse
43shuto-ukeknife-hand blockkokutsu-dachigedan 
44shuto-ukeknife-hand blockkokutsu-dachichudan 
45uchi-ukeinside blockzenkutsu-dachichudan 
46oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
47uchi-ukeinside blockzenkutsu-dachichudan 
48*oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
Tag:karatekatavõ thuật
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật