Jitte KarateDo

 

Jitte (hay Jutte) có nghĩa là "Ten Hands."  Ngay cả trong phong cách Shotokan, Kata này có nhiều biến thể. Phiên bản JKA bao gồm 24 động tác. Jitte là một Kata rất mạnh mẽ và "khá khó", có nhiều kỹ thuật mạnh mẽ. Ngay cả các chuyển động chậm được thực hiện với một sức mạnh và độ quyết liệt nhất định. Mặc dù Jitte không có bất kỳ chuyển động thực sự phức tạp nào, một số chuyển động của hông đòi hỏi rất nhiều thực hành để phát triển Kime thích hợp. Điều cần thiết để KarateKa thể hiện tinh thần Budo thực sự trong mỗi cuộc tấn công và phòng thủ, và mọi chuyển động nên được hoàn thành với sự tự tin tuyệt đối và sức mạnh hủy diệt.


       Nhiều ứng dụng cho Jitte tập trung vào phòng thủ chống lại các cuộc tấn công bằng gậy (bo); Jitte cung cấp một số kỹ thuật mới và độc đáo cho mục đích đó như bo-Tsukami-Uke, tiếp theo là Bo-Toriage, tiếp theo là Bo-Oshimodoshi. Zenwan-uchi-barai cũng chỉ được tìm thấy trong Kata này. Tekubi-osae-uke / Tekubi-kake-uke xảy ra ở một số Kata tiên tiến khác, nhưng thường được học đầu tiên ở Jitte. Các ứng dụng "phòng thủ dính" của Jitte thường hoạt động tốt ngang với cánh tay của đối thủ, cung cấp nhiều kỹ thuật phá cánh tay.

SttKỹ ThuậtTiếng AnhTấn PhápMục TiêuGhi Chú
1tekubi-osae-uke(haishu-osae-uke)wrist pressing block(backhand pressing block)zenkutsu-dachichudanslow speed
2teisho-oshiage-uke /teisho-osae-ukepalm-heel pushing-rising /palm-heel pressing blockzenkutsu-dachichudanchudanslow speed
3osae-ukepressing blockzenkutsu-dachichudan 
4(haishu)-tekubi-kake-uke(maki-otoshi-uke)wrist hooking block(rolling dropping block)kiba-dachichudanyori-ashi
5teisho-yoko-ukepalm-heel sideways strikekiba-dachichudan 
6teisho-yoko-ukepalm-heel sideways strikekiba-dachichudan 
7teisho-yoko-ukepalm-heel sideways strikekiba-dachichudan 
8ryoken-kosa-uke(ryoken-juji-uke)both fists cross block(both fists X-block)--jodankosa-ashi
9ryoken-ryogawa-gedan-barai(ryoken-kakiwake-uke)both fists both sides down block(both fists wedge block)kiba-dachigedanyori-ashi
10yama-gamae(kakiwake-uke)mountain posture(wedge block)kiba-dachijodanyori-ashi
11fumikomi /zenwan-uchi-haraifoot stomp /forearm sweeping strikekiba-dachijodan 
12fumikomi /zenwan-uchi-haraifoot stomp /forearm sweeping strikekiba-dachijodan 
13*fumikomi /zenwan-uchi-haraifoot stomp /forearm sweeping strikekiba-dachijodan 
14ryoken-kakiwake-ukeboth fists wedge blockhachiji-dachigedanslow speed
15tsukami-uke(koko-uke)grasping block(tiger-mouth block)zenkutsu-dachichudanjodan-shuto-ukevariation
16ryote--bo-tsukami-uke(tate-bo-uke)both hands stick grasping block(vertical stick block)zenkutsu-dachi-- 
17bo-toriage &bo-oshimodoshistick grab (rising) &stick repelashi-dachizenkutsu-dachi--bo-dori slow speedyori-ashi
18bo-toriage &bo-oshimodoshistick grab (rising) &stick repelashi-dachizenkutsu-dachi--bo-dori slow speedyori-ashi
19uchi-uke / gedan-uke(manji-uke)inside block / down block(swirling block)kokutsu-dachijodanchudan 
20uchi-uke / gedan-uke(manji-uke)inside block / down block(swirling block)kokutsu-dachijodanchudan 
21age-ukerising blockzenkutsu-dachijodan 
22age-ukerising blockzenkutsu-dachijodan 
23age-ukerising blockzenkutsu-dachijodan 
24*age-ukerising blockzenkutsu-dachijodanyori-ashi
Tag:karatekatavõ thuật
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật