Jion KarateDo

 

Jion được cho là được đặt theo tên của Jion-ji, một ngôi chùa Phật giáo ở Trung Quốc. Vì có nhiều ngôi đền Jion-ji tồn tại, nên không biết kata nói đến cái nào. Bản dịch thực tế của Jion có nghĩa là "Tình yêu và lòng tốt." Mặc dù người tạo của Kata chưa được biết đến, nhưng thông tin được cho là ông Sokon Matsumura đã tạo ra, người được cho là đã học được kata này trong chuyến du lịch tới Trung Quốc. Jion là đơn giản nhất của Sentei Kata và bao gồm chủ yếu là các kỹ thuật từ Heian và Tekki kata. Bài quyền này có 47 động tác và chứa một số chuyển động cơ bản nhất. Nếu môn sinh không có kỹ thuật cớ bản tốt, thì khó có thể để thực hiện tốt. Vì lý do này, nó là một Kata tuyệt vời để đánh giá kỹ thuật tổng thể của môm sinh đó. Ý tưởng khi thực hiện Kata là giống như một vị Phật, với một tinh thần mạnh mẽ nhưng khiêm tốn. Sự đơn giản của các chuyển động của nó thể hiện sự khiêm nhường của một người, tuy nhiên mỗi kỹ thuật nên được thực hiện với sức mạnh bùng nổ và sự ổn định không ngừng. Nhóm Jion cùng với Jiin và Jitte, đều bắt đầu với cùng một lời chào tay và có những động tác đầu rất giống nhau.

 
Please wait while image is uploading...
SttKỹ ThuậtTiếng AnhTấn PhápMục TiêuGhi Chú
1uchi-uke /gedan-ukeinside block /down blockzenkutsu-dachichudangedan 
2ryoken-kakiwake-ukeboth fists wedge blockzenkutsu-dachichudanslow speed
3mae-gerifront kickashi-dachichudan 
4oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
5gyaku-zukireverse punchzenkutsu-dachichudan 
6tsukipunchzenkutsu-dachichudan 
7ryoken-kakiwake-ukeboth fists wedge blockzenkutsu-dachichudanslow speed
8mae-gerifront kickashi-dachichudan 
9oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
10gyaku-zukireverse punchzenkutsu-dachichudan 
11tsukipunchzenkutsu-dachichudan 
12age-ukerising blockzenkutsu-dachijodan 
13gyaku-zukireverse punchzenkutsu-dachichudan 
14age-ukerising blockzenkutsu-dachijodan 
15gyaku-zukireverse punchzenkutsu-dachichudan 
16age-ukerising blockzenkutsu-dachijodan 
17*oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
18uchi-uke /gedan-uke (manji-uke)inside block /down block (swirling block)kokutsu-dachijodangedan 
19kagi-zukihook punchkiba-dachichudanyori-ashi
20uchi-uke /gedan-uke (manji-uke)inside block /down block (swirling block)kokutsu-dachijodangedan 
21kagi-zukihook punchkiba-dachichudanyori-ashi
22gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
23teisho-yoko-ukesideways palm-heel blockkiba-dachichudan 
24teisho-yoko-ukesideways palm-heel blockkiba-dachichudan 
25teisho-yoko-ukesideways palm-heel blockkiba-dachichudan 
26uchi-uke /gedan-uke (manji-uke)inside block /down block (swirling block)kokutsu-dachijodangedan 
27morote-ukedouble-hand blockheisoku-dachijodan 
28uchi-uke /gedan-uke (manji-uke)inside block /down block (swirling block)kokutsu-dachijodangedan 
29morote-ukedouble-hand blockheisoku-dachijodan 
30ryoken-kakiwake-ukeboth fists wedge blockheisoku-dachigedanslow speed
31ryoken-kosa-uke(juji-uke)both fists cross block(X-block)kosa-dachigedan 
32ryoken-kakiwake-ukeboth fists wedge blockzenkutsu-dachigedan 
33ryoken-kakiwake-ukeboth fists wedge blockzenkutsu-dachichudan 
34ryoken-kosa-uke(juji-uke)both fists cross block(X-block)zenkutsu-dachijodan 
35tate-uraken-uchivertical back-fist strikezenkutsu-dachijodan 
36tsuki-uke /haiwan-uchi-nagashi-ukepunch-block /back-arm inside flowing blockzenkutsu-dachichudanjodan 
37tate-uraken-uchi /zenwan-mune-suhei-kamaevertical back-fist strike /forearm chest posturezenkutsu-dachijodan--ura-zuki variation
38uchi-ukeinside blockzenkutsu-dachichudan 
39oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
40uchi-ukeinside blockzenkutsu-dachichudan 
41oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
42gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
43zenwan-uchi-otoshi /fumikomiforearm falling strike /stomp kickkiba-dachichudan 
44zenwan-uchi-otoshi /fumikomiforearm falling strike /stomp kickkiba-dachichudan 
45zenwan-uchi-otoshi /fumikomiforearm falling strike /stomp kickkiba-dachichudan 
46sokumen-zuki(yumi-zuki)punch to side(bow punch)kiba-dachichudanyori-ashislow speed
47*sokumen-zuki(yumi-zuki)punch to side(bow punch)kiba-dachichudanyori-ashislow variation
Tác giả:Võ Thuật
Tag:katakaratevõ thuật
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật