Hangetsu KarateDo

 

Giống như nhiều Shotokan Kata, Hangetsu cũng có thể được tìm thấy trong các phong cách Karate khác, và với một số biến thể. Phiên bản JKA có 41 số đếm. Các phong cách Karate khác có xu hướng sử dụng tên gốc của Kata này là Seisan (hoặc Seishan), có nghĩa là "13". Một số người nói số 13 đề cập đến số bước ban đầu của Kata, những người khác tin rằng nó đề cập đến số lượng các kỹ thuật khác nhau được tìm thấy trong Kata này. Gichin Funakoshi đã đổi tên bài Kata thành Hangetsu, nghĩa là "Nửa vầng trăng", mô tả các chuyển động bán nguyệt của tay và chân trong những động tác  bắt đầu của Kata này. Mặc dù nhiều Kata có những chuyển động tròn giống nhau (giống như lúc di chuyển tấn Zenkutsu-Dachi), chuyển động trượt nửa mặt trăng của bàn chân có xu hướng lớn hơn một chút và rõ rệt hơn khi thực hiện tư thế Hangetsu. Hình dạng nửa mặt trăng cũng được nhìn thấy ở phần cuối của kata, với các chuyển động chân và tay trong Uraken-Uchi, và tất nhiên, với Mikazuki-Geri.


       Hangetsu là một Kata rất độc đáo trong hệ thống Shotokan. Nó là một Kata nội bộ, tập trung vào việc tu luyện và giải phóng năng lượng trí tuệ, hoặc nội lực của một người. Hầu hết các bước di chuyển chậm của Kata được thực hiện với lực căng không điển hình và sự co thắt đẳng cự. Tập trung vào hơi thở mạnh và co rút cơ bắp của chân, mông và bụng. Một số HLV hướng dẫn các động tác chậm với nhịp thở ibuki (thở mạnh, mạnh kèm theo co thắt cổ họng). Tuy nhiên, đây không phải là tiêu chuẩn cho các trường Shotokan và phổ biến hơn nhiều trong các phong cách như Goju-ryu. Nói một cách đơn giản, Hangetsu là thiền trong chuyển động, với mục đích phát triển 'Ki' của một người. Bunkai liên quan đến chiến đấu ở cự ly gần, trong đó tư thế Hangetsu được sử dụng để di chuyển vào giữa hai chân của đối thủ (hoặc xung quanh đối thủ) để phá vỡ thăng bằng.

 
SttKỹ ThuậtTiếng AnhTấn PhápMục TiêuGhi Chú
1gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
2oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
3gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
4oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
5gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
6oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
7oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
8*oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
9gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
10oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
11gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
12oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
13gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
14oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
15oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
16*oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
17gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
18oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
19gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
20oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
Tag:karatekatavõ thuật
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật