Gojushiho Sho KarateDo

 

Gojushiho, hay Useishi như được biết đến ở Okinawa, là sự pha trộn tất cả các kỹ thuật và kiến ​​thức của ông Matsumura Sōkon. Gojushiho được dịch đơn giản là "Năm mươi bốn bước", tham chiếu đến số bước hoặc chuyển động trong Kata gốc. Anko Itosu, một môm sinh của Matsumura, được cho là người đã tạo ra hai phiên bản của Kata này, một phiên bản Dai (lớn) và một phiên bản Sho (nhỏ). Cả hai phiên bản đều rất cao cấp và khá dài, với Sho ở mức 65 và Dai ở mức 67. Được gắn nhãn là Kata nhỏ hơn, ít chuyển động hơn và độ phức tạp ít hơn so với Gojushiho Dai. Ngược lại, Gojushiho Sho có khung lớn hơn và hơi khó thực hiện. Trong Best Karate # 11. Có vẻ như tên của hai Kata này sẽ bị đảo ngược. Người ta đã đồn rằng những cái tên đã được chuyển đổi từ nhiều thập kỷ trước vì những chính trị nhất định.


   Không giống như "Kata phiên bản thứ hai" khác của Itosu (là Bassai và Kanku), theo đó Kata thứ nhất hoàn toàn mới được phát triển bằng cách sử dụng một kata trước đó làm mô hình, Gojushiho thứ 2 rất có thể là hai biến thể khác nhau cùng một kata. Cả hai kata đều bắt đầu với Mizu-nagare-uraken-kamae, một tấn thế tao nhã thể hiện sự duyên dáng và quyết tâm. Cả hai Kata phụ thuộc rất nhiều vào việc sử dụng các ngón tay để tấn công. Mục tiêu chính ở đây là thực hiện ryuun-no-uke một cách mượt mà và duyên dáng nhất có thể, và để xoay các kỹ thuật Nukite một cách nhanh chóng và sắc nét.

 
#TechniqueTranslationStanceTargetNotes
1mizu-nagare-uraken-kamae (uraken-tate-mawashi-uchi)water flowing back-fist posture (vertical back-fist strike)zenkutsu-dachijodanslow speed
2ryoken-kakiwake-uke (tadzuna-kamae)both fists wedge block (bridle posture)kokutsu-dachichudanslow speed
3ryoken-kakiwake-uke (tadzuna-kamae)both fists wedge block (bridle posture)kokutsu-dachichudanslow speed
4tate-shuto-ukevertical knife-hand blockzenkutsu-dachichudanslow speed
5gyaku-zukireverse punchzenkutsu-dachichudan 
6tsukipunchzenkutsu-dachichudan 
7mae-gerifront kickashi-dachichudan 
8oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
9tate-shuto-ukevertical knife-hand blockzenkutsu-dachichudanslow speed
10gyaku-zukireverse punchzenkutsu-dachichudan 
11tsukipunchzenkutsu-dachichudan 
12mae-gerifront kickashi-dachichudan 
13oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
14tate-empi-uchivertical elbow strikezenkutsu-dachijodan 
15shuto-nagashi-uke (ryuun-no-uke)knife-hand flowing block (flowing clouds block)kokutsu-dachichudanslow speed
16haishu-osae-uke / shuto-gedan-ukeback-hand pressing block / knife-hand down blockkokutsu-dachichudan gedan 
17shihon-tate-nukite4-finger vertical spear-handzenkutsu-dachichudan 
18shihon-tate-nukite4-finger vertical spear-handzenkutsu-dachichudan 
19shihon-tate-nukite4-finger vertical spear-handzenkutsu-dachichudan 
20shuto-nagashi-uke (ryuun-no-uke)knife-hand flowing block (flowing clouds block)kokutsu-dachichudanslow speed
21haishu-osae-uke / shuto-gedan-ukeback-hand pressing block / knife-hand down blockkokutsu-dachichudan gedan 
22shihon-tate-nukite4-finger vertical spear-handzenkutsu-dachichudan 
23shihon-tate-nukite4-finger vertical spear-handzenkutsu-dachichudan 
24shihon-tate-nukite4-finger vertical spear-handzenkutsu-dachichudan 
25haito-ukeridge-hand blockkiba-dachigedan 
26jotai-sonomamaupper body as is----kosa-ashi slow speed
27ryosho-bo-tsukami-uke & ryoken-koshi-kamaepalms grasping stick block & fists on hip postureashi-dachi kiba-dachichudan -- 
28haito-ukeridge-hand blockkiba-dachigedan 
29jotai-sonomamaupper body as is----kosa-ashi slow speed
30ryosho-bo-tsukami-uke & ryoken-koshi-kamaepalms grasping stick block & fists on hip postureashi-dachi kiba-dachichudan -- 
31shuto-nagashi-uke (ryuun-no-uke)knife-hand flowing block (flowing clouds block)kokutsu-dachichudan 
32haishu-osae-uke / shuto-gedan-ukeback-hand pressing block / knife-hand down blockkokutsu-dachichudan gedan 
33shihon-tate-nukite4-finger vertical spear-handzenkutsu-dachichudan 
34shihon-tate-nukite4-finger vertical spear-handzenkutsu-dachichudan 
35shihon-tate-nukite4-finger vertical spear-handzenkutsu-dachichudan 
36shuto-soto-mawashi-uchioutside knife-hand strikezenkutsu-dachijodan 
37shuto-uchi-mawashi-uchiinside knife-hand strikezenkutsu-dachijodanslow speed
38shuto-soto-mawashi-uchioutside knife-hand strikezenkutsu-dachijodan 
39shuto-uchi-mawashi-uchiinside knife-hand strikezenkutsu-dachijodanslow speed
40uchi-ukeinside blockzenkutsu-dachichudan 
41mae-gerifront kickashi-dachichudan 
42gedan-zuki / ken-kata-ue (tsukamiyose)downward punch / fist above shoulder (grasping-pulling)kosa-dachigedan -- 
43gedan baraidown blockhizakutsu (gyaku-zenkutsu)gedan 
44shuto-nagashi-uke (ryuun-no-uke)knife-hand flowing block (flowing clouds block)kokutsu-dachichudanslow speed
45haishu-osae-uke / shuto-gedan-ukeback-hand pressing block / knife-hand down blockkokutsu-dachichudan gedan 
46shihon-tate-nukite4-finger vertical spear-handzenkutsu-dachichudan 
47shihon-tate-nukite4-finger vertical spear-handzenkutsu-dachichudan 
48shihon-tate-nukite4-finger vertical spear-handzenkutsu-dachichudan 
49haito-ukeridge-hand blockkiba-dachigedan 
50jotai-sonomamaupper body as is----kosa-ashi slow speed
51tate-shuto-uke & tsuki (choku-zuki)vertical knife-hand block & punch (straight punch)ashi-dachi kiba-dachichudan chudan 
52haito-ukeridge-hand blockkiba-dachigedan 
53jotai-sonomamaupper body as is----kosa-ashi slow speed
54tate-shuto-uke & tsuki (choku-zuki)vertical knife-hand block & punch (straight punch)ashi-dachi kiba-dachichudan chudan 
55mizu-nagare-uraken-kamae (uraken-tate-mawashi-uchi)water flowing back-fist posture (vertical back-fist strike)zenkutsu-dachijodanslow speed
56kentsui-uchi-mawashi-uchiinside hammer-fist strikeashi-dachi kiba-dachichudan 
57*oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
58ryowan-heiko-zukiboth arms parallel punchhachiji-dachichudanslow speed fast variation
59ryo-kentsui-koho- hasami-uchiboth hammer-fists rear scissors strikehachiji-dachichudan 
60ryoken-ryokoshi-kamaeboth fists on both hips posturehachiji-dachi-- 
61ryoken-ryokoshi-kamae- sonomamaboth fists on both hips posture as iszenkutsu-dachi-- 
62ryosho-kakiwake-kamaeboth palms wedge blockneko-ashi-dachigedanslow speed
63ryote-keito-hane-age-ukeboth hands chicken-head rising blockneko-ashi-dachichudanslow speed
64*ryo-seiryuto-uchiboth hands ox-jaw strikekosa-dachichudan 
65shuto-nagashi-uke (ryuun-no-uke)knife-hand flowing block (flowing clouds block)kokutsu-dachichudanslow speed

Tác giả:Võ Thuật
Tag:
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật