Gankaku KarateDo

Trước đây được gọi là Chinto (Battle East), Gankaku là một trong những Shotokan Kata duyên dáng nhất. Kata thường được dịch là "Crane on a Rock", đề cập đến tấn thế cần cẩu (Tsuru-Dachi), khi người ta phải gìm trên một chân như thể một con sếu đậu, sẵn sàng tấn công. Tư thế cần cẩu trong Gankaku được thực hiện bằng Manji-Kamae và luôn được theo sau bởi một Combo Uraken / Yoko-Keage (tiếp theo là một cú đấm). Mặc dù Kata có nhiều đòn tấn công nhanh và sắc bén, nó cũng thể hiện một số tư thế chậm, tạo ra sự bình tĩnh nhất định cho Kata, đặc biệt là với nhịp chậm khi ở tấn Tsuru-Dachi. Biểu tượng của Kata này là một đường thẳng (vuông góc với Tekki), đặc trưng của thực chiến trong các lối đi hẹp hoặc ngõ nhỏ (hoặc thậm chí là cầu thang).
       Gankaku có một số lượt quay về phía trước đầy thách thức, không giống như hầu hết các Kata có chuyển động quay ngược. Nói một cách đơn giản, các lượt về phía trước bắt đầu bằng một chuyển động bước về phía trước để thay đổi hướng trong khi các lượt ngược lại bắt đầu bằng một chuyển động bước lùi để thay đổi hướng. Lần quay ngược "bình thường" duy nhất của Gankaku xảy ra trong Manji-uke thứ 3 (# 17), và thậm chí điều đó được thực hiện tuyến tính, khiến việc duy trì thăng bằng của một người trở nên khó khăn hơn. Ngoài việc xoay người về phía trước và đứng trên một chân, KarateKa cũng phải đủ nhanh nhẹn để thực hiện cú đá đôi trước. Có thể thấy, việc luyện tập Gankaku giúp phát triển sự cân bằng tuyệt vời. Khả năng xoay trơn tru trên một chân cũng rất cần thiết. Các khía cạnh khác của kata khá đơn giản, bao gồm chủ yếu là 3 kỹ thuật lặp đi lặp lại: Kosa-Uke, Kakiwake-Uke và Manji-Uke. Các kata có tổng số 42.

slow speed slow speed slow speed slow speed slow speed slow speed slow speed slow speed slow speed slow speed slow speed slow speed shuto-uchi variation natural speed

SttKỹ ThuậtTiếng AnhTấn PhápMục TiêuGhi Chú
1ryosho-awase-ukeboth palms combined blockkokutsu-dachijodan 
2ryosho-juji-osae-ukeboth palms X-pressing blockkokutsu-dachichudan
3tsuki (sokumen-zuki)punch (side punch)kokutsu-dachichudan
4gyaku-zukireverse punchkokutsu-dachichudan
5gedan-baraidown blockkiba-dachigedan 
6kaisho-kosa-uke (ryosho-juji-uke)both palms cross-block (both palms X-block)zenkutsu-dachijodan
7ryoken-mune-mae-kosaboth fists crossed in front of chestzenkutsu-dachi--
8nidan-geri & ryoken-kosa (juji)-uketwo-level kick & both fists cross (X) block-- zenkutsu-dachichudan jodan gedan
9ryoken-kosa (juji)-ukeboth fists cross (X) blockzenkutsu-dachigedan
10gedan-ukedown blockkokutsu-dachigedan
11shuto-ukeknife-hand blockkokutsu-dachigedan
12ryosho-kakiwake-ukeboth palms wedge blockzenkutsu-dachichudan
13ryosho-kakiwake-ukeboth palms wedge blockkiba-dachichudan
14ryoken-kakiwake-uke
 
both fists wedge blockhachiji-dachigedan
15uchi-uke / gedan-uke (manji-uke)inside block / down block (swirling block)kokutsu-dachijodan gedan
16uchi-uke / gedan-uke (manji-uke)inside block / down block (swirling block)kokutsu-dachijodan gedan
17uchi-uke / gedan-uke (manji-uke)inside block / down block (swirling block)kokutsu-dachijodan gedan
18ryoken-kosa (juji)-ukeboth fists cross (X) blockashi-orishiki (hiza-dachi)gedan
19ryoken-kakiwake-ukeboth fists wedge blockkiba-dachichudan
20ryoken-kakiwake-ukeboth fists wedge blockhachiji-dachigedan
21ryoken-ryokoshi-kamaeboth fists on both hips posturehachiji-dachi--
22furi-empi (empi-uchi)swinging elbow (elbow strike)hizakutsuchudan
23furi-empi (empi-uchi)swinging elbow (elbow strike)hizakutsuchudan
24ryoken-kakiwake-ukeboth fists wedge blockkosa-dachichudan
25uchi-uke-kamae / gedan-kamae (manji-kamae)inside block / down block posture (swirling posture)ashi-dachi (tsuru-dachi)jodan gedan
26ryoken-koshi-kamaeboth fists hip postureashi-dachi (tsuru-dachi)--
27uraken-yoko-mawashi-uchi / yoko-geri-keagesideways backfist strike / side snap kickashi-dachijodan chudan
28*oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan
29uchi-uke-kamae / gedan-kamae (manji-kamae)inside block / down block posture (swirling posture)ashi-dachi (tsuru-dachi)jodan gedanslow speed
30ryoken-koshi-kamaeboth fists hip postureashi-dachi (tsuru-dachi)--
31uraken-yoko-mawashi-uchi / yoko-geri-keagesideways backfist strike / side snap kickashi-dachijodan chudan
32sokumen-zuki (gyaku-zuki)reverse punch (side punch)kiba-dachichudan
33uchi-uke-kamae / gedan-kamae (manji-kamae)inside block / down block posture (swirling posture)ashi-dachi (tsuru-dachi)jodan gedan
34ryoken-koshi-kamaeboth fists hip postureashi-dachi (tsuru-dachi)--
35uraken-yoko-mawashi-uchi / yoko-geri-keagesideways backfist strike / side snap kickashi-dachijodan chudan
36sokumen-zuki (gyaku-zuki)reverse punch (side punch)kiba-dachichudan
37shuto-ukeknife-hand blockashi-zenkutsujodan
38tate-empi-uchivertical elbow strikeashi-zenkutsujodan
39ryote-koshi-kamaeboths hands hip postureashi-zenkutsu--
40ryoken-koshi-kamaeboth fists hip postureashi-dachi (tsuru-dachi)--
41uraken-yoko-mawashi-uchi / yoko-geri-keagesideways backfist strike / side snap kickashi-dachijodan chudan
42*oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan
Tác giả:Võ Thuật
Tag:katakaratevõ thuật
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật