Đai Xanh Dương Karate, Chương Trình Đào Tạo, Thi Thăng Cấp Đai và Bài Hướng Dẫn Kỹ Thuật, Thuật Ngữ

1. Nội dung thi đai xanh lá lên đai xanh dương và Chương trình đào tạo.

 

Nội DungGhi Chú
Quyền (Kata)- Heian Yondan
Đối Luyện (Gohon kumite)- Kihon jodan 5 
- Kihon chudan 5 
- Mae geri 5
- Mawashi 1
- Yoko 1
Tấn Pháp(Dachi)- Kosa
- Sanchin
- Kake
 
Kỹ thuật- Đấm (zuki): Kizami zuki hikite,
- Đánh (Uchi):Mae teisho, Ushiro mawashi empi , Age empi
- Đỡ (Uke): Kaki wake, Haisu uke, Haiwan
Kumite- Kỹ thuật chiến đấu cơ bản
- Tấn công ăn điểm ippon 2
- kỹ thuật tấn pháp
 

2. Các bước thực hiện, thuật ngữ có trong bài quyền và hướng dẫn thực hiện kỹ thuật trong bài quyền Heian Yondan.

 • Rei -> Kamae.
 1. Lắc đầu qua trái, chân trái bước ra tấn Kokutsu Dachi, đỡ Haiwan Uke.
 2. Chuyển tấn, tay đỡ Haiwan Uke.
 3. Lắc đầu 90 độ qua bên trái. Chân trái bước lên tân Zenkutsu Dachi. Hai tay đỡ Yuji Uke (Tay trái đòn gedan Barai, tay phải là đòn Tate Tsuki gedan – đấm dọc xuống ngay ống quyển chân).
 4. Chân phải bước lên tấn Kokutsu Dachi, tay đỡ Morote Uke.
 5. Chân trái thu lên Kamae, hai tay thu về hông phải. Thực hiện đá Yoko Keage Uraken, kèm theo tay gõ Tsuki.
 6. Xuống tấn Zenkutsu Dachi, đánh trỏ phải Empi Uchi.
 7. Thu chân phải về Kamae, hai tay thu về hông bên trái. Chân phải đá Yoko Keage Uraken, tay gõ Tsuki.
 8. Chân phải xuống tấn Zenkutsu Dachi, đánh trỏ trái Empi Uchi.
 9. Tay Phái đỡ Age Shuto, tay trái Gedan Shuto. Tay phải chém Shuto Uchi, Tai Trái đỡ Age Shuto.
 10. Đá chân phải Mae geri.
 11. Bước chân trái lên, chéo phải và chùm xuống. Tày phải gõ Tate uraken đồng thời hét KIAI.
 12. Xoay người ra sau, hướng 45 độ qua bên trái. Chân trai xuống tân Kokutsu Dachi. Hai tay đan cheo trước ngực, đỡ Kakiwake Uke.
 13. Chân phải đá Mae Geri.
 14. Xuống tân Zenkutsu Dachi, Đấm thuận tay phải Oi Zuki.
 15. Đấm tay trái nghịch Gyaku Zuki.
 16. Thu chân phải về, xoay 90 độ, xuống tấn Kokutsu Dachi. Hai tay đan cheo trước ngực, đỡ Kakiwake Uke.
 17. Chân trái đá Mae Geri.
 18. Xuống tấn Zenkutsu Dachi, Đấm thuận tay trái Oi Zuki.
 19. Đấm tay phải nghịch Gyaku Zuki.
 20. Xoay 45 độ, tấn Kokutsu Dachi, đỡ Morote Uke.
 21. Chân phải lên tấn Kokutsu Dachi, đỡ Morote Uke.
 22. Chân trái lên tấn Kokutsu Dachi, đỡ Morote Uke.
 23. Chân trái bước qua tấn ZenKutsu Dachi, hai tay Atama tsukami.
 24. Chân phải lên gối Hazi Geri, đồng thời hét KIAI.
 25. Xoay người ra sau, tấn Kokutsu Dachi, Tay trái chém Shuto Uke.
 26. Chân phải lên tấn Kokutsu Dachi, tay phải chém Shuto Uke.
 

3. Chương Trình Thi Lên Đai

Nội dungChú thích
Kara- Heian Yondan
Đối luyện- Kihon jodan 5 
- Kihon chudan 5 
- Mae geri 5
- Mawashi 1
- Yoko 1
Kỹ thuật- Kokutsu daichi - Naname shutu uke -> Zenkutsu daichi - Yohon tate nukite(tiến, lùi 3 bước)
- Kiba daichi - Yoko geri - Mae shuto uchi (tiến, xoay 3 lần)
- Zenkutsu daichi - Mae geri - Uchi uke - Gyaku zuki (tiến , lui 3 lần)
Thể Lực- Nằm sấp chống đẩy: nam 30 lần, nữ 25 lần 
- Đứng lên ngồi xuống: nam 30 lần, nữ 25 lần.
- Kiba daichi - chudan zuki: nam 40 lần, nữ 30 lần.
(Tùy theo lứa tuổi có thể điều chỉnh 30% khối lượng)
Tag:karatevõ thuật
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật