Đai Vàng Karate, Hướng Dẫn Kỹ Thuật, Thuật Ngữ Và Chương Trình Thi Thăng Cấp Đai

1. Hướng dẫn bài quyền Heian Shodan trong karate. Bài Kata này có 21 thế, là kỹ thuật cơ bản karate. Gồm tên gọi và thuật ngữ chuyên môn có trong bài.

->Musubi-Dachi + Rei + Kamae

Bước 1: Chân trái bước ra tấn Zenkutsu Dachi, đồng thời gạt tay trái Gedan Barai.
Bước 2: Bước chân phải lên tấn Zenkutsu Dachi, đồng thời đấm thuận Oi zuki.
Bước 3: Chân phải bước lùi ra sau tấn Zenkutsu Dachi, Và đồng thời gạt tay trái Gedan Barai.
Bước 4: Thu chân phải về nữa tấn, và thu tay về hông (Recoger), rồi gõ búa Tettsui.
Bước 5: Bước chân trái lên tấn Zenkutsu Dachi, đồng thời đấm thuận Oi zuki.
Bước 6: Lắc đấu qua bên trái, bước chân trái 90 độ, tấn Zenkutsu Dachi và gạt tay trái Gedan Barai.
Bước 7: Tay trái đỡ Mano abierta, bước chân phải lên đỡ Age uke, tấn Zenkutsu Dachi.
Bước 8: Bước chân trái lên đỡ Age uke, tấn Zenkutsu Dachi.
Bước 9: Bước chân phải lên đỡ Age uke, tấn Zenkutsu Dachi, đồng thời hét KIAI
Bước 10: Chân trái bước sang bên trái, tấn Zenkutsu Dachi và gạt Gedan Barai.
Bước 11: Bước chân phải lên tấn Zenkutsu Dachi, đồng thời đấm thuận Oi zuki.
Bước 12: Chân phải bước lùi ra sau tấn Zenkutsu Dachi, Và đồng thời gạt tay trái Gedan Barai.
Bước 13: Bước chân trái lên tấn Zenkutsu Dachi, đấm Oi Zuki
Bước 14: Lắc đấu qua bên trái, bước chân trái 90 độ, tấn Zenkutsu Dachi và gạt tay trái Gedan Barai.
Bước 15: Bước chân phải lên tấn Zenkutsu Dachi, đấm Age uke
Bước 16: Bước chân trái lên tấn Zenkutsu Dachi, đấm Age uke
Bước 17: Bước chân phải lên tấn Zenkutsu Dachi, đấm Age uke, Đồng thời hét KIAI
Bước 18: Chân trái bước qua bên phải, tấn Kokutsu Dachi, tay trái chém Shuto Uke
Bước 19: Chân phải bước lên 45 độ bên trái, tấn Kokutsu Dachi, tay phải chém Shuto Uke
Bước 20: Chân phải bước lui ra sau, tấn Kokutsu Dachi, tay phải chém Shuto Uke
Bước 21: Chân phải bước lên 45 độ bên trái, tấn Kokutsu Dachi, tay trái chém Shuto Uke.

-> Kamae + Musubi-Dachi + Rei

 

2. Chương Trình Thi Lên Đai

 

Nội dungChú thích
Kara- Heian Shodan
Đối luyện- Sanbon kumite (3 thế đối luyện) 1-2
Kỹ thuật- Zenkutsu daichi - Chudan gyaku zuki (tiến, lùi 3 bước)
- Kiba daichi - Yoko geri (tiến, xoay 3 lần)
- Zenkutsu daichi - Uchi uke-gyaku zuki (tiến , lui 3 lần)
Thể Lực- Nằm sấp chống đẩy: nam 15 lần, nữ 10 lần
- Đứng lên ngồi xuống: nam 20 lần, nữ 15 lần.
(Tùy theo lứa tuổi có thể điều chỉnh 30% khối lượng)

 

Tag:karatevõ thuậtkata
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật