Đai Tím Karate, Chương Trình Đào Tạo, Thi Thăng Cấp Đai và Bài Hướng Dẫn Kỹ Thuật, Thuật Ngữ

1. Nội dung thi đai đỏ lên đai tím và Chương trình đào tạo.

 

Nội DungGhi Chú
Quyền (Kata)- Tekki Sodan
Đối Luyện - 21 kihon ippon kumite
Kỹ thuật- Đấm (zuki): Moro yoko zuki
- Đánh (Uchi):Hiraken, Otoshi empi 
- Đỡ (Uke): Hiza uchi, Teishoku, Gaiwan
- Geri: Mae geri tobi, Mawashi geri tobi
Kumite- 2 kỹ thuật tấn công ăn điểm sanbon
- Phản công ăn điểm ippon, nihon, sanbon
- Thi đấu theo luật WKF (liên đoàn karate thế giới)
 

2. Bài Quyền Tekki Shodan khá là ngắn như chứa nhiều kỹ thuật đặc trưng củng karate. Những kỹ thuật, thuật ngữ củng như cánh thức thực hiện bài quyền Tekki Shodan.

 

 • Kamae -> Rei.
 1. Hai tay đưa về trước, 2 mũi tay khép vào nhau tầm Gedan. Lắc đầu qua phải, chân trái bước chéo qua chân phải.
 2. Chân phải bước ra tấn fumikomi Dachi, tay trái Ushiro Empi uchi, tay phải Haisu Uke.
 3. Tay trai đánh Empi Uchi.
 4. Thu 2 tay về hông phải, lắc đầu qua trái.
 5. Tay trái gạt Gedan Barai.
 6. Tay phải đấm Kagi Zuki, tay trái đánh Empi Uchi.
 7. Chân phải bước cheo chân lên chân trái Kamae. Chân trái bước ra tấn Fumikomi, tay phải đỡ Uchi Uke.
 8. Tay trái đỡ Haiwan Uke, tay phải đỡ Gedan Uke. Tay trái Ura Zuki.
 9. Lắc đầu qua trái Kamae.
 10. Chân trái đá tạt MaMi Gaeshi, tay trái Sokume Chudan(bên trái).
 11. Lắc đầu qua phải Kamae.
 12. Đã tạt chân phải Nami Gaeshi, đỡ tay trái Sokumeri Chudan(bên phải).
 13. Lắc đầu qua trái Kamae.
 14. Tay Trái đấm Chudan Zuki, tay phải đấm Kagi Zuki.
 15. Tay trái thu về qua hông bên trái Kemae. Tay Trái đỡ Haishu Uke, tay phải Đánh Empi Uchi.
 16. Đánh trỏ tay trái Empi Uchi.
 17. Lắc đầu qua phải Kamae.
 18. Tay phải gạt Gedan Barai.
 19. Tay trái đấm kagi Zuki.
 20. Thu chân trái về, cheo trên Kamae. Chân phải bước ra tấn Fumikomi Dachi, tay trái đỡ Uchi Uke.
 21. Tay phải đỡ Haiwan Uke, tay Trái đỡ Gedan Uke. Tay Phải Ura Zuki.
 22. Lắc đầu qua phải Kamae.
 23. Chân phải đá tạt NaMi Gaeshi, tay phải Sokume Chudan(bên phải).
 24. Lắc đầu qua trái Kamae.
 25. Đã tạt chân trái Nami Gaeshi, đỡ tay phải Sokumeri Chudan(bên trái).
 26. Lắc đầu qua trái Kamae.
 27. Tay phải đấm Chudan Zuki, tay trái đấm Kagi Zuki.
 

3. Chương Trình Thi Lên Đai

 

Nội dungChú thích
Kara  - Heian Gondan
- Tekki shodan
Đối luyện- Thực hiện 5 đòn đối luyện trong 21 bài (giám khảo yêu cầu)
Kỹ thuật- Kokutsu daichi - Maji uke -> Zenkutsu daichi - Yohon tate nukite(tiến, lùi 3 bước)
- Kiba daichi - Yoko fumikomi geri - Chudan yoko geri (tiến, xoay 3 lần)
- Zenkutsu daichi - Gedan barai + Age uke -  Gyaku zuki (tiến , lui 3 lần)
Thể Lực- Nằm sấp chống đẩy: nam 35 lần, nữ 25 lần 
- Đứng lên ngồi xuống: nam 30 lần, nữ 25 lần.
- Zenkutsu daichi (đổi chân)- chudan zuki: nam 40 lần, nữ 30 lần.
(Tùy theo lứa tuổi có thể điều chỉnh 30% khối lượng)
Tag:karatevõ thuật
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật